In deze nieuwsbrief:
>     Uitnodiging eerstvolgende FAR Masterclass over “The Loss of Talent” op 16 mei 2018
>     Uitnodiging voor de International FAR Conferentie 2018 (5 en 6 juni)
>     FAR verwelkomt Flynth als lid
>     Artikelen voor je lunch pauze

Hoe voorkom je het vertrek van jonggetalenteerde accountants? Sluit je aan bij de volgende FAR Masterclass voor het managen van jong auditing talent
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de FAR Masterclass over “What do we already know about…? The Loss of Talent – a Threat to Audit Quality” op woensdag 16 mei 2018 aan de Nyenrode Business Universiteit in Breukelen (ontvangst om 13.30 uur en een afsluitende borrel om 17.00 uur). In deze masterclass zal één van de FAR Onderzoeksteams, te weten Frank Moers en Judith Künneke, u meenemen in wat wij reeds weten vanuit wetenschappelijk onderzoek over de drijfveren van mogelijk talentverlies en de consequenties daarvan op controlekwaliteit. Naast de negatieve effecten op controlekwaliteit is talentverlies ongelooflijk kostbaar voor accountantskantoren die afhankelijk zijn van hun kenniswerkers. Hoogopgeleide werknemers verlaten meestal de kantoren nadat het grootste deel van de opleidingskosten zijn betaald. Hierdoor ontstaan er voor de accountantskantoren hoge vervangingskosten. Om deze consequenties tegen te gaan is het belangrijk dat teamleiders, managers en personeelszaken begrijpen hoe zij met talent om moeten gaan en hoe je talent positief kunt beïnvloeden. Gebaseerd op de inzichten van de sprekers en middels interactieve (tafelgroep) discussies streven wij naar een onderlinge uitwisseling van kennis tussen praktijk en wetenschap over dit onderwerp.

Voor wie is deze masterclass bestemd?
De FAR Masterclass wordt voorgezeten door Olof Bik en is interessant voor professionals, organisaties, regelgevers, toezichthouders, studenten, docenten en wetenschappers in de accountancysector. Echter, iedereen die interesse heeft voor dit onderwerp en een bijdrage wil leveren aan het lerend vermogen van het accountantsberoep is welkom. De masterclass is kosteloos en in de Nederlandse taal. Deelnemers kunnen Nederlandse PE-uren registreren.

Registreer nu
Voor deelname aan de FAR Masterclass is registratie vooraf vereist. Vergezel ons bij deze interactieve bijeenkomst en registreer nu door gebruik te maken van de button hieronder. De sluitingsdatum is zondag 13 mei 2018 om 23.59 uur.

3e Internationale FAR Conferentie: “Moving the Audit Profession Forward – New Research and Best Practices”

Flynth treedt toe tot de groep van FAR’s aangesloten firma’s
Met trots kunnen wij mededelen dat Flynth zich per 1 januari 2018 als firma heeft aangesloten bij de FAR. Flynth is een van de grootste auditing- en advieskantoren in Nederland en biedt met meer dan 1.400 medewerkers diensten aan middelgrote en kleine bedrijven. Marcel Blöte, directeur bij Flynth, over FAR: “Het is zonde voor zowel het brede accountancy vak als voor commerciële en publieke organisaties als de wetenschappelijke kennis exclusief blijft voor één specifiek segment. Als accountant voor middelgrote en kleinere organisaties ervaren wij ook de kwaliteitsdrive en de noodzaak om wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar te maken voor onszelf, onze opdrachtgevers en daarmee aan de samenleving als geheel. In het segment waar wij ons op richten, leven eigen formele en culturele behoeften en spelen andere nuances een rol dan bij multinationals. Deze dienen ook een plek te krijgen in het vernieuwende wetenschappelijke onderzoek dat FAR doet. Mede door onze betrokkenheid zal dat vorm krijgen.”

Lees hier het volledige persbericht.

Interessante artikelen om te lezen

  • Artikel op Accountant.nl van Willem Buijink over “We moeten retoriek bestrijden!”. In dit artikel onderstreept Willem Buijink het belang van het academisch informeren van het professionele en publieke debat in de accountancy (om retoriek te voorkomen) en pleit voor versterking van de overdracht van kennis tussen wetenschap en praktijk.
  • FAR reactie op de Green Paper Structuurmodellen en artikel op Accountant.nl over “Rondetafel structuurmodellen: niet alleen zwart-wit”. FAR is uitgenodigd om deel te nemen aan de rondetafeldiscussie over bedrijfsmodellen voor accountantsorganisaties, georganiseerd door de Stuurgroep Publiek Belang van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). FAR heeft informatie gedeeld over het huidige FAR-onderzoek welke dit debat al op wetenschappelijke basis informeert en stelde twee nieuwe onderzoeksprojecten (natuurlijke experimenten) voor.
  • Financial Times-artikel van Jan Bouwens over “Evidence does not support ‘conflict of interest’ worries”. Jan Bouwens reflecteert op de vraag: is het passend om hetzelfde kantoor zowel audit- als niet-auditdiensten te laten leveren? Verbetert of ondermijnt het bestaan van beide diensten binnen dezelfde onderneming de controlekwaliteit (d.w.z. het relatieve evenwicht tussen expertise en onafhankelijkheid)?

Heeft u suggesties hoe wij onze nieuwsbrief kunnen verbeteren of nieuws dat u met ons wil delen?
Laat het ons dan weten via info@foundationforauditingresearch.org

 
 
 

Share This