In deze nieuwsbrief:
>    Een interessante mix van academici en beoefenaars: interview met Willem Buijink
>    FAR Conference Programma
>    Selectie van FAR Onderzoeksvoorstellen 2018
>    FAR zit de paneldiscussie voor over “Audit Firm Culture, Ethics and Leadership” op het internationale symposium over auditonderzoek

Interview met Willem Buijink, voorzitter van de 3e Internationale FAR Conferentie en FAR Academic Board Member, en Judith Künneke – FAR Vice Managing Director

Judith: Willem, jij bent dit jaar de voorzitter van de conferentie – wat motiveerde je om het aanbod om deze rol op te nemen te accepteren?

Willem: Gedurende mijn carrière heb ik afwisselde perioden gehad waarbij ik wel en niet betrokken ben geweest bij auditingonderzoek. Dit is een ‘in’-periode, dankzij FAR. Dus toen ik werd gevraagd om dit te doen, kon ik geen nee zeggen. Het doet mij ook denken aan het begin van de jaren negentig, toen we een van de eerste auditing-onderzoekconferenties in Europa organiseerden: MARS. Jan van de Poel, hoogleraar Accounting daar, had Ted Mock naar Maastricht gebracht. Ted organiseerde op dat moment een onderzoekconferentie voor auditing in Los Angeles, dus het was vanzelfsprekend dat we dat ook in Europa zouden doen. In de loop van de tijd ging MARS over in de welbekende serie ISAR-conferenties. Deze historie maakt het ook leuk om de FAR-conferentie van dit jaar te mogen voorzitten. Een conferentie, vergelijkbaar met, maar veel groter dan MARS in die tijd.

Judith: Waarom zou je je collega’s aanraden om de FAR-Conferentie bij te wonen?

Willem: Wat de FAR-Conferentie onderscheidt van andere reguliere auditingonderzoekconferenties, is het veel grotere aantal auditmedewerkers dat deelneemt. Deze interessante mix van aanwezige academici en praktijkmensen maakt de FAR-conferentie echt interessant voor mijn collega’s in de academische wereld.

Judith: wat heeft het auditingvak nodig van de auditingwetenschap? En vice versa?

 Willem: Om dit uit te leggen, moet je het ‘beroep’ in verschillende delen indelen. Er zijn de auditors in de openbare praktijk, hun tegenhangers in het bedrijfsleven (accountants in het bedrijfsleven), de toezichthouders op de auditsector en de toezichthoudende instanties van de auditsector. Auditingonderzoek is tot nu toe vooral gericht op onderzoekbare problemen in verband met regelgeving en toezicht. Echt direct auditprocesonderzoek, gericht op accountants in de praktijk en accountants in het bedrijfsleven, en hun interactie, is schaars vanwege een gebrek aan gegevens. FAR belooft expliciet het onderzoek naar directe audits te vergemakkelijken. En dit gebeurt nu echt! Het zal hopelijk in de toekomst leiden tot nog betere auditing.

Judith: Wat is de beste uitkomst van deze conferentie-editie?

Willem: Het onderzoek naar het controleproces van FAR zal moeten leiden tot het ontwerpen van betere auditing praktijken. Academische onderzoekers hebben een analyse-mindset. Beoefenaars hebben meestal een ontwerp mindset. Kwaliteitsontwerp heeft kwaliteitsanalyses nodig. Wanneer we echt de noodzakelijke samenkomst van beide denkwijzen met betrekking tot de auditing praktijk zullen waarnemen, dan zouden we gelukkig moeten zijn.

Judith: Dank u voor uw inzichten, we kijken er naar uit om u de conferentie te laten openen!

FAR Conference Programma

De FAR-Conferentie vindt plaats op 5 en 6 juni in Breukelen, dus als je je nog niet hebt geregistreerd, is dit het juiste moment! Ga voor het nieuwste programma overzicht naar: www.foundationforauditingresearch.org/international-far-conference-2018. We kijken ernaar uit u  te verwelkomen op onze host locatie, Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Selectie van FAR Onderzoeksvoorstellen voor 2018

Evenals in voorgaande jaren publiceerde FAR in december haar 3e oproep voor onderzoeksvoorstellen. Dit jaar legde FAR de nadruk op drie onderwerpen:

  • Data driven auditing: hoe beïnvloeden data-driven audits (bijvoorbeeld big data en blockchain-analyses) de audits? Wat is controle-informatie op het gebied van een data driven audit?
  • Auditkwaliteitsindicatoren: wat zijn de meest informatieve AQI’s voor engagementniveau tijdens de audit?
  • Betrokkenheid van het auditcomité: wat is de impact van de (verhoogde) betrokkenheid van het auditcomité bij de audit op de auditkwaliteit?

FAR heeft bovendien onderzoekers uitgenodigd om andere onderwerpen in te dienen die relevant zijn voor de institutionele ontwikkeling van het accountantsberoep en voor het onderzoek naar de drijvende krachten achter goede auditkwaliteit. FAR is van mening dat onderzoek de potentie heeft om die factoren te identificeren die de kwaliteit van audits in de dagelijkse praktijk beïnvloeden. Daartoe ondersteunt FAR projecten met behulp van meerdere onderzoek benaderingen en methoden om tot een gebalanceerd, op bewijs gebaseerd, perspectief te komen op het informeren van de auditpraktijk.

Dit jaar ontvingen we in totaal acht FAR-onderzoeksvoorstellen na onze oproep in december 2017. De algemene conclusies van de FAR Board waren dat de gemiddelde kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen opnieuw hoog was. Desalniettemin moesten we bewuste beslissingen nemen bij het selecteren van voorstellen die naar de volgende fase gaan. FAR is van mening dat het belangrijk is dat, naast andere criteria, de voorgestelde projecten betrekking hebben op actuele kwesties van het auditberoep, haalbaar zijn in termen van gegevensverzameling en dat de projecten leiden tot de hoogst gerangschikte academische publicaties. Helaas moesten we om die reden drie projecten loslaten. Naast direct geaccepteerde voorstellen hebben we teams ook gevraagd hun project te verbeteren voordat wij hun werk kunnen accepteren. De FAR Board is enthousiast over de nieuwe projecten, bedankt alle onderzoeksteams voor hun inzendingen en hoopt de projectselectie van dit jaar voor de zomer af te ronden.

FAR is voorzitter panel discussie “Audit Firma Cultuur, Ethiek en Leiderschap” op ISAR 2018

FAR zal de panel discussie voorzitten over “Audit Firma Cultuur, Ethiek en Leiderschap” op het International Symposium on Audit Research (ISAR) op 7 en 8 juni 2018. ISAR is een van onze meest toonaangevende onderzoeksconferenties voor auditing (zie: www.isarhq.org/ISAR2018.html).

De centrale vraag van het panel is: hoe bevorderen de bedrijfscultuur, ethiek en leiderschap de auditkwaliteit? Willem Buijink (Academisch bestuurslid van FAR en hoogleraar accounting (Open Universiteit en Universiteit Tilburg)), zal de discussie leiden over mogelijke opties voor toekomstig onderzoek naar cultuur, ethiek en leiderschap als onderliggende determinanten van het professionele gedrag van auditors. Het panel zal gevormd worden door:

  • Egbert Eeftink (Head of Audit van KPMG Nederland, hoogleraar boekhouding aan de Vrije Universiteit Amsterdam) over KPMG’s “True Blue” cultuurveranderings-programma, wederopbouw vertrouwen van het publiek, en zijn belangrijkste vragen voor onderzoek.
  • Jean C. Bédard (Timothy B. Harbert hoogleraar Accountancy, Bentley University) over nieuwe inzichten en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek over dit onderwerp.
  • Olof Bik (lid van de academische raad en directeur van de Stichting voor Auditing Research, associate professor aan Nyenrode Business University) over de onderzoeksagenda van FAR over het onderwerp, kennisuitwisseling en onderzoekssamenwerking tussen wetenschap en praktijk.

De cultuur, de ethiek en het leiderschap van de accountantsorganisatie liggen waarschijnlijk meer in de buurt van het controleproces dan professionele, institutionele of regelgevende benaderingen die van buiten de onderneming komen. Daarom bieden deze aspecten vruchtbare wegen voor het management van de accountantsorganisatie, beleidsmakers van de overheid en onderzoekers om mogelijke manieren te verkennen om de auditkwaliteit te verbeteren.

Voor meer informatie over het programma en de registratie: www.isarhq.org/ISAR2018_Programme.php

Algemene verordening gegevensbescherming

De algemene verordening gegevensbescherming van de EU treedt in werking op 25 mei 2018 en vereist dat mensen de verzamelde gegevens over hen kennen, begrijpen en ermee instemmen. De Foundation for Auditing Research wil graag onderstrepen dat de gegevens die wij van u hebben alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en niet worden gedeeld met derden. U mag natuurlijk altijd vragen wat wij van u weten en mogelijke incorrecte persoonlijke gegevens laten corrigeren. Indien u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met ons privacy beleid of andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons op info@foundationforauditingresearch.org

Heeft u suggesties hoe wij onze nieuwsbrief kunnen verbeteren of nieuws dat u met ons wil delen?
Laat het ons dan weten via info@foundationforauditingresearch.org

 
 
 

Share This