In deze nieuwsbrief:

 • FAR Practice Note “Het effect van de status van een ingeschakelde deskundige op de controle van complexe schattingen” – door Anna Gold, Kathryn Kadous en Justin Leiby
 • Verslag van de FAR Masterclass van 6 februari 2019 – “Why some auditors thrive while others struggle: The effects of multiple team membership on audit quality”
 • Save the date: FAR 2019 Internationale Conferentie getiteld “Evidence informed policy making for the future of the auditing profession” – 3 en 4 juni 2019
 • Uitnodiging voor FAR Masterclass “Judgment biases in auditing” met Anna Gold – 29 March 2019
 • Laatste oproep voor FAR Call for Research Project Proposals 2019 (sluitingsdatum 22 maart 2019)

FAR Practice Note: Auditors mogen de status van deskundigen niet verwarren met bekwaamheid
Bij auditing kan het verwarren van status met bekwaamheid ertoe leiden dat de auditor te zeer op onvoldoende bewijsmateriaal vertrouwt, waardoor het controlerisico toeneemt en mogelijk de kwaliteit van de financiële verslaggeving vermindert. Dit is een van de bevindingen die zijn gepubliceerd in de eerste FAR Practice Note “De effecten van de status van deskundigen op de audit van complexe ramingen”. Deze Practice Note is gebaseerd op onderzoeksresultaten van Anna Gold (Vrije Universiteit Amsterdam), Kathryn Kadous (Emory University) en Justin Leiby (University of Illinois, Urbana-Champaign).

Status irrelevant voor audit
Beroepsregels voor accountants schrijven voor dat accountants deskundigen moeten beoordelen. De beoordeling gebeurt zowel op basis van harde als zachtere criteria. Harde criteria zijn bijvoorbeeld de ervaring van de deskundige met betrekking tot het specifieke controlevraagstuk. Een zachter criterium is de sociale positie (status) van de deskundige.

Er is gekeken naar kenmerken die de status van deskundigen verhogen en onderzoeken of een hoge status ertoe leidt dat accountants essentiële informatie met betrekking tot de deskundige negeren (zoals de onderbouwing van een specialist voor een conclusie). Uit de enquête blijkt dat accountants een deskundige een hoge status toekennen op basis van verschillende kenmerken die irrelevant zijn voor het controlevraagstuk waarvoor de deskundige is ingeschakeld. Accountants oordelen dan op basis van de sociale activiteiten van een deskundige en zijn zelfvertrouwen. Met een vervolgstudie willen de onderzoekers vaststellen of deze kenmerken leiden tot een grotere inschatting door de accountant in de bekwaamheid en de kwaliteit van het werk van de specialist. Dit kan leiden tot een te groot vertrouwen in het werk van de specialist en in een hoger accountantscontrolerisico. Zij doen aanbevelingen die relevant zijn voor de accountantspraktijk, opstellers van controlestandaarden en toezichthouders, zoals: (1) minimaliseer de beoordeling van de achtergrond van een deskundige , beoordeel het werk dat hij levert; en (2) centraliseer de toewijzing van deskundigen binnen een accountantskantoor, om te voorkomen dat accountants bovenmatig vertrouwen op deskundigen op basis van hun status.

Klik hier voor het volledige rapport.

Verslag van de FAR Masterclass van 6 februari 2019 – “Why some auditors thrive while others struggle: The effects of multiple team membership on audit quality”

Werken in meerdere teams: (hoe) werkt dat?
Volgens schattingen werkt tussen de 65 en 90 procent van de werkende professionals in meerdere teams tegelijkertijd. Hierbij valt te denken aan teams in de gezondheidszorg, onderzoeksteams op universiteiten en kenniswerkers in het algemeen. Ook binnen accountantskantoren is deze manier van werken aan de orde van de dag. Maar welke invloed heeft het werken in meerdere audit teams op de audit kwaliteit? En welke voorwaarden werken hierbij voordelig of nadelig? Dus: aan welke knoppen kan worden gedraaid?

De positieve aspecten (de zogenaamde ‘resources’) van het functioneren in meedere teams zijn:

 • Het bestaan van netwerken van informatie, ervaring en kennis. Dat werkt kwaliteitsverhogend.
 • Meer leren (en afwisseling)
 • Meer efficiënte werkgewoonten, routines en (in)planning.
 • Meer potentiële variatie in taken en sociale omgeving.

De negatieve punten, aan de andere kant, kunnen als volgt worden weergegeven:

 1. Taakgerelateerde aanspraken:
  • Tijdschemaconflicten.
  • Switchkosten (qua locatie en managementstijl/coördinatie).
  • Hogere werkdruk en tijdsdruk.
 2. Sociale aanspraken:
  • Teams zijn minder sociaal coherent (het gevoel van onveiligheid neemt toe).
  • Het kost meer tijd en moeite om bekend te worden met de te vervullen rol in een team.
 3. Auditors maken meer fouten die zijn gerelateerd aan het geheugen:
  • Ze halen klanten door elkaar.
  • Ze beoordelen de klanten niet onafhankelijk.

Deze onderwerpen kwamen uitvoerig aan bod tijdens de interactieve FAR Masterclass van Reggy Hooghiemstra en Dennis Veltrop, afgelopen 6 februari, waaraan ruim 30 accountants en wetenschappers deelnamen.

Bezoek onze website voor het volledige verslag.

Programma FAR 2019 Internationale Conferentie – “Evidence informed policy making for the future of the auditing profession”
De FAR Conferentie vindt plaats op 3 en 4 juni 2019 in Breukelen, registratie voor dit evenement is nu open!

Ga voor het nieuwste programma overzicht en registratie naar: http://foundationforauditingresearch.org/4th-international-far-conference/.

Of ga rechtstreek naar de registratie: Registreer

FAR biedt de unieke mogelijkheid om onderzoekers en auditkantoren samen te brengen voor kennisuitwisseling en samenwerking. De conferentie is gericht op het delen van bevindingen van FAR Onderzoeksprojecten en het introduceren van nieuwe projecten, het verspreiden van bestaande kennis over relevante vragen uit de auditpraktijk en het bespreken van standpunten van de praktijk, standaard setters en regelgevers. De conferentie is met name interessant voor auditonderzoekers, auditmedewerkers en bedrijfsbeheer, audit regelgevers, auditbegeleiders en auditing teachers.

Benieuwd naar de conferentie van vorig jaar? Bekijk de video of lees er hier alles over.

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op onze host locatie, Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

“Judgment biases in auditing” – FAR Masterclass met Anna Gold
Op 29 maart 2019 organiseert de Foundation for Auditing Research (FAR) een Masterclass met Anna Gold, professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderwerp van deze Masterclass is “Judgment biases in auditing”.

Uitgaande van psychologische theorieën, zullen we verschillende biases in professionele oordeelsvorming bespreken, hoe deze van toepassing zijn op het oordeel van de auditor en wat we weten uit onderzoek over deze biases. We bespreken gevallen in verschillende stappen van het auditproces, waarbij professionele oordeelsvorming een rol speelt.

Klik hier voor meer informatie en registratie.
Er zijn nog maar een heel beperkt aantal plaatsen vrij, dus wacht niet langer!

Laatste oproep voor FAR Call for Research Project Proposals 2019
Onderzoeksvoorstellen behoren schriftelijk te worden ingediend bij de wetenschappelijke commissie van FAR, uiterlijk 22 maart 2019 voor voorstellen binnen onderzoeksprogramma B:

 • Research Program B: Empirical research projects, including a research practice note and synthesis, with a project timeline of 1 to 4 years (depending on scope of the research project).

 Voor een volledig overzicht van de agenda en de vereisten voor het indienen van een onderzoeksvoorstel, zie de volgende documenten of bezoek onze website:

Heeft u suggesties hoe wij onze nieuwsbrief kunnen verbeteren of nieuws dat u met ons wilt delen?
Laat het ons dan weten via info@foundationforauditingresearch.org

 
 
 

Share This