In deze nieuwsbrief:

  • Met FAR de wereld over
  • Research Masterclass 6 december 2018 – Professor Knechel (University of Florida)
  • Topwetenschapper bekleedt FAR Auditing Research leerstoel aan Universiteit Maastricht
  • Verslag FAR Internationale Conferentie 2018
  • MAB Speciale Editie: Moving the Audit Profession Forward
  • Vooraankondiging: oproep voor onderzoeksvoorstellen 2019
  • FAR 2017 Jaarverslag

Met FAR de wereld over

Internationale samenwerking met (onderzoeks) instellingen om kennis te delen, maakt deel uit van de missie van de Foundation voor Auditing Research. FAR Vertegenwoordigers Judith Künneke, Willem Buijink, Olof Bik en Henriëtte Prast hebben onlangs deelgenomen aan verschillende evenementen over de hele wereld.

Het FAR Model exporteren?
Is het Nederlandse FAR samenwerkingsmodel aanpasbaar? Deze vraag werd tijdens de laatste FAR Conferentie afgelopen zomer meer dan eens gesteld, wat heeft geleid tot uitnodigingen voor FAR om inzichten te delen bij verschillende (internationale) gelegenheden.

Olof Bik, managing director en academisch bestuurslid van FAR, nam in september deel aan een paneldiscussie op het 23e Audit Quality Symposium aan de Universiteit van Illinois. Hij droeg bij aan de discussie over de vraag of een kennisuitwisselingsmodel dat wetenschap en praktijk verbindt, zoals georganiseerd binnen FAR, ook in de VS zou werken. Olof deelde zijn ervaring over het faciliteren van dergelijke kennisuitwisseling met de 10 deelnemende bedrijven, binnen een wettelijk kader en via een degelijke beveiligingsinfrastructuur. Zowel op praktisch als op samenwerkingsniveau, gaf Olof het publiek inzicht in de uitdagingen waarvoor zij stonden en hoe deze werden overwonnen. Om het FAR Model in de VS te laten slagen, zijn twee voorwaarden van cruciaal belang: ten eerste, een gevoel van urgentie voor de behoefte aan kennisoverdracht tussen wetenschap en praktijk, ten tweede; financiële ondersteuning en gegevens van de auditkantoren. Als eenmaal aan deze voorwaarden is voldaan, en FAR’s ervaringen gedeeld zijn, zou het mogelijk zijn om het FAR Model en de infrastructuur in de VS te implementeren, concludeerde Olof Bik.

Willem Buijink vertegenwoordigde de FAR Board in Istanbul, Turkije op de 16e conferentie van de Fédération des Experts Comptables Méditerranéens (FCM). Hij gaf ongeveer 100 deelnemers uit landen rond de Middellandse Zee inzicht in het doel van de FAR in Nederland en de manier waarop FAR opereert. Via een van de aandachtspunten van de conferentie besprak hij enkele van de lopende FAR Projecten en legde uit hoe deze zich verhouden tot de auditkwaliteit. Net als Olof Bik, tot slot, conludeerde hij dat het FAR Model zeker een exportmodel kan zijn naar andere landen.

FAR Voorzitter Henriëtte Prast, vergezeld door Willem Buijink, onderzocht ook de mogelijkheden om het FAR Model te exporteren tijdens de 7e workshop over auditkwaliteit in Maiori, Italië. De organisatoren van de workshop van Bocconi University waren vooral geïnteresseerd in het FAR Model om hun gevestigde connecties met praktijkmensen en de Big 4 accountantskantoren in Italië verder te verbeteren.

Beoordeling van de EU-auditrichtlijn
De EU Auditrichtlijn bevat een reeks vereisten voor elke wettelijke controle in de EU. Accountancy Europe is betrokken bij de herziening van de EU Auditrichtlijn 2014. De mensen die de leiding hebben over deze opdracht hebben Judith Künneke gevraagd hoe wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan de evaluatie of de richtlijn daadwerkelijk effectief is. Accountancy Europe toonde interesse in samenwerking met FAR, uiteindelijk afhankelijk van het besluit van de Europese Commissie om wetenschappelijk onderzoek op te nemen als een instrument om de richtlijn te beoordelen.

FAR blijft bijdragen aan de discussies en debatten in het buitenland. Als u geïnteresseerd bent in het uitnodigen van een FAR Vertegenwoordiger voor een evenement in uw land, neem dan contact op met Judith Künneke via judith.kunneke@foundationforauditingresearch.org.

Research Masterclass 6 december 2018

Op 6 december 2018 organiseert de Foundation voor Auditing Research (FAR) een Research Masterclass met Robert Knechel, hoogleraar in auditing aan de Universiteit van Florida en wetenschappelijk bestuurslid van de FAR, over “De (veranderende) economische perspectieven op auditing”.

Klik hier voor meer informatie en registratie.

Topwetenschapper bekleedt FAR Auditing Research Leerstoel

De Amerikaanse topwetenschapper professor Jere Francis heeft de door de Foundation for Auditing Research (FAR) ingestelde leerstoel aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht geaccepteerd voor een periode van vier jaar. Professor Francis gaat binnen de leerstoel onder meer wetenschappelijk onderzoek doen naar audit kwaliteit. Met behulp van PhD studenten zal hij via dit auditing onderzoek tevens het onderwijs in Nederland een extra impuls geven.

Verspreiding van kennis
De Foundation for Auditing Research (FAR) heeft de leerstoel in het leven geroepen om wetenschappelijk onderzoek binnen het audit vakgebied verder uit te breiden. Gekoppeld aan de leerstoel stelt FAR een aantal PhD posities voor Nederlandse studenten beschikbaar. Doelstelling van FAR is om naast wetenschappelijk onderzoek verdere verspreiding van kennis binnen zowel de wetenschappelijke als de praktijk community te stimuleren. De leerstoel wordt voor de helft gesponsord door FAR, de andere helft wordt bekostigd door Universiteit Maastricht School of Business and Economics.

Klik hier voor het volledige persbericht

Verslag FAR Internationale Conferentie 2018

Auditors moeten hun werk beter doen, maar ook de gecontroleerde onderneming en andere spelers in de sector moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de auditkwaliteit verder te brengen, zo bleek tijdens de 3e Conferentie van de Foundation for Auditing Research (FAR). Cultuur en gedrag spelen een belangrijke rol bij kwaliteitsverbetering, net als divers samengestelde teams die psychologische veiligheid en ruimte voor reflectie bieden, ondersteund door positieve prestatieprikkels.

Klik hier voor de volledige samenvatting van de conferentie.

De conferentie van dit jaar gemist? Zorg er dan voor dat u de datum alvast noteert voor de 2019 FAR Internationale Conferentie op 3 en 4 juni op Nyenrode Business Universiteit.

MAB Speciale Editie: Moving the Audit Profession Forward

De 3e Internationale Conferentie van de Foundation voor Auditing Research vond plaats in juni 2018 op Nyenrode Business Universiteit. Het thema van de conferentie was “Moving the Audit Profession Forward – New Research and Best Practices”. Net als voorgaande jaren rapporteerde het MAB (Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie) over de belangrijkste presentaties en discussies in een speciale MAB uitgave.

Klik op de downloadlink als u meer wilt lezen.

Vooraankondiging: oproep voor onderzoeksvoorstellen 2019

Met trots kunnen wij u meedelen dat FAR medio december 2018 haar 4e oproep voor onderzoeksvoorstellen (2019) zal bekendmaken.
Academici die werkzaam zijn op het gebied van auditing en academische onderzoekers worden aangemoedigd om hun voorstellen in te dienen.

FAR ondersteunt projecten met behulp van meerdere onderzoeksbenaderingen en -methoden. Een sterke focus van het programma is om het begrip van de theoretische substantie van auditing uit te breiden door empirische archiefgegevens van auditkantoren beschikbaar te stellen, terwijl de deelnemende auditkantoren ook zijn overeengekomen om deel te nemen aan survey-onderzoek, interviews, experimenten en case study’s.

Houd de FAR website in de gaten voor de 2019 oproep.

FAR 2017 Jaarverslag

Met genoegen presenteren wij u het 2e jaarverslag van FAR voor het boekjaar van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Wij zijn er trots op te kunnen aantonen dat er goede vooruitgang is geboekt bij het openen van de “black box” van auditing – en daarmee voor innovatief onderzoek door samenwerking tussen academici en de praktijk.

In 2016 hebben we het fundament gelegd voor de Foundation voor Auditing Research: de onderzoeks-, data- en juridische infrastructuur. 2017 was nodig om erachter te komen hoe de gestructureerde en betrouwbare verzameling van onderzoeksgegevens het beste werkt in de praktijk en hoeveel dit daadwerkelijk inhoudt. Dankzij de enorme inspanningen van de aangesloten auditing kantoren bij het ontsluiten van gegevens en het aanzienlijke geduld van de onderzoeksteams, bereiken we het omslagpunt van de leercurve van de feitelijke aanlevering van onderzoeksgegevens – op basis waarvan wij verwachten dat we in de nabije toekomst onze eerste onderzoeksresultaten kunnen delen.

We hebben al tussentijdse bevindingen kunnen delen op onze Internationale FAR Conferentie op 5 en 6 juni 2018. Dit toont aan dat de auditing praktijk serieus bezig is met het verkrijgen van academische inzichten om de continue verbetering van het beroep als geheel te versterken.

We zijn enthousiast over de fundamenten die gelegd zijn en de leercurve waarin wij ons bevinden, om in de komende periode verdere belangrijke stappen te zetten in de richting van academisch onderzoek naar de drijvende krachten achter auditkwaliteit.

Klik hier voor het volledige rapport (in het Engels).

Heeft u suggesties hoe wij onze nieuwsbrief kunnen verbeteren of nieuws dat u met ons wilt delen?
Laat het ons dan weten via info@foundationforauditingresearch.org

 
 
 

Share This