Maastricht – Breukelen, 19 Oktober 2018 – De Amerikaanse topwetenschapper professor Jere Francis heeft de door de Foundation for Auditing Research (FAR) ingestelde leerstoel aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht geaccepteerd voor een periode van vier jaar.
Professor Francis gaat binnen de leerstoel onder meer wetenschappelijk onderzoek doen naar audit kwaliteit. Met behulp van PhD studenten zal hij via dit auditing onderzoek tevens het onderwijs in Nederland een extra impuls geven.

Verspreiding van kennis
De Foundation for Auditing Research (FAR) heeft de leerstoel in het leven geroepen om wetenschappelijk onderzoek binnen het audit vakgebied verder uit te breiden. Gekoppeld aan de leerstoel stelt FAR een aantal PhD posities voor Nederlandse studenten beschikbaar. Doelstelling van FAR is om naast wetenschappelijk onderzoek verdere verspreiding van kennis binnen zowel de wetenschappelijke als de praktijk community te stimuleren. De leerstoel wordt voor de helft gesponsord door FAR, de andere helft wordt bekostigd door Universiteit Maastricht School of Business and Economics.

Toonaangevend
Professor Jere Francis wordt gerekend tot de top 10 academici publicerend in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van auditing onderzoek. Hij is tweemaal onderscheiden door de American Accounting Association (AAA) om zijn aanzienlijke bijdragen aan audit onderzoek. Daarnaast heeft de AAA hem in 2013 onderscheiden als Outstanding Audit Educator. Professor Francis heeft in de redactieraad van uiteenlopende toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften gediend, waaronder Accounting Organizations & Society, Journal of Accounting Research, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting & Economics, Review of Accounting Studies, en The Accounting Review. Zijn onderzoek heeft naast wetenschappelijke significantie ook praktische betekenis voor accountants en toezichthouders en hij heeft zijn wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd aan de top van leidende, internationale accountancy kantoren, het American Institute of Certified Public Accountants, de Wereldbank en de Public Company Accounting Oversight Board in de Verenigde Staten.

Leerstoel
Professor Jere Francis over de leerstoel: “Mijn onderzoek richt zich op de organisatorische factoren die de kwaliteit van audits beïnvloeden. De FAR leerstoel geeft toegang tot data van toonaangevende accountancy bedrijven die niet eerder beschikbaar waren. Daardoor krijgen we beter inzicht in die bepalende factoren. Dit is echt een unieke kans en ik heb veel zin in dit uitdagende avontuur.”

Professor dr. Olof Bik, managing director van de Foundation for Auditing Research, over de benoeming: “We zijn zeer verguld met de komst van Professor Francis naar Nederland. Hij is binnen de academische wereld van auditing een absolute kennisautoriteit. Het is fantastisch dat hij zich de komende vier jaar aan ons verbindt. Dit zal de kennisontwikkeling van het auditing vakgebied absoluut verder verdiepen. Dit zal ook de auditing praktijk in Nederland ten goede komen.”

Professor dr. Ann Vanstraelen, voorzitter departement Accounting and Information Management (AIM), Universiteit Maastricht School of Business and Economics, over de benoeming: “Als departementsvoorzitter en audit onderzoeker ben ik zeer trots dat Professor Francis voor Universiteit Maastricht heeft gekozen. Het departement AIM was in de jaren ’90 reeds een pionier in de ontwikkeling van het wetenschappelijk audit onderzoek en onderwijs in Nederland. Het onderzoeksinstituut van het departement, MARC, is bekend om haar onderzoek uitgevoerd in opdracht van grote internationale organisaties (eg., EC, IFAC) en de vorming van het internationaal audit consortium ISAR. Met de komst van Professor Francis halen we de absolute top binnen om het audit onderzoek en de opleiding van de PhD studenten in Nederland verder te stimuleren.”

Over de Foundation for Auditing Research
De Dutch Foundation for Auditing Research (FAR) is opgericht in 2015 vanuit de visie dat het audit vak onderhevig is aan ingrijpend veranderende verwachtingen en eisen. FAR richt zich op het verder ontwikkelen van kennis over audit en assurance kwaliteit en het duurzaam verbeteren van de audit praktijk door fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, internationale samenwerking met andere onderzoeksinstituten en door het delen van onderzoeksresultaten via conferenties en masterclasses. FAR verbindt door samenwerking de auditing wetenschap en praktijk. Hiermee versterkt zij de leercurve van de auditing industrie en haar stakeholders, voedt zij accountancy educatie en ondersteunt zij de accountancy onderzoeksgemeenschap in Nederland en het buitenland.

Professor Francis zal in het voorjaar 2019 met de leerstoel van start gaan.

 
 
 

Share This