"Accountants doorgelicht"

9 July 2020

English Nederlands

Op 9 juli 2020 heeft de ESB (Economisch Statistische Berichten) een dossier gepubliceerd met als titel “Accountants doorgelicht”.

Dit ESB-dossier heeft tot doel bij te dragen aan de kennisdeling op het gebied van accountancyonderzoek. Er is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van accountantscontroles en de veranderende rol van de accountant als gevolg van technologische ontwikkelingen en een sterkere focus op duurzaamheid in het bedrijfsleven. Toch is deze wetenschappelijke kennis tamelijk onbekend in het maatschappelijke debat.

Met bijdragen van o.a. Arnoud Boot, Bart Stellinga, Mijntje Lückerath-Rovers, Robin Litjens en Leo van der Tas, Barbara Baarsma, Willem Buijink en Sanne Janssen wordt een verdere nadruk gelegd op het belang van de accountant en de rol in het bedrijfsleven.

Het gehele dossier is terug te vinden op de website van de ESB.

Back to overview