Cookie preferences
Settings I agree

Vacatures bij FAR - Research Data Coordinator en Research Data Manager

31 January 2022

English Nederlands
Vacatures bij FAR - Research Data Coordinator en Research Data Manager

ENGLISH BELOW

Research Data Coordinator:

Als Research Data Coördinator geef jij uitvoering aan het Data Gathering programma. Dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor een goede ontsluiting en overdracht van onderzoeksdata van de kantoren naar de onderzoeksteams. Daarvoor heb je dagelijks contact met zowel de firma’s als de onderzoeksteams om planning en status af te stemmen en inhoudelijke vragen te beantwoorden. Tevens zorg je voor een juiste datatransitie, in samenwerking met onze partner Centerdata. De datavoorziening vanuit publieke bronnen is een belangrijke dienstverlening van de FAR, deze orga-nisatie ligt volledig in jouw handen. Ons team van studentassistenten helpt je daarbij. Als Research Data Coördinator rapporteer je aan de Research Program Manager, met wie je ook nauw samen-werkt.

Lees de volledige vacaturetekst via de button hieronder.

Vacature FAR Research Data Coordinator (Ned)


Program Manager for Research Projects:

Als Program Manager for Research Projects van FAR geef je uitvoering aan de strategie en dagelijkse gang van zaken, met name op het gebied van de organisatie van de onderzoeksprojecten en  data verzameling. Dit houdt in dat je duidelijk kunt communiceren tussen de verschillende stakeholders, zoals de internationale onderzoeksteams, de teams binnen de aangesloten accountancy firma’s en onze data service provider. Het gaat hier vaak om complexe processen en hoge verwachtingen. Daarnaast geef je uitvoering aan beleidsvorming, proces- en risicomanagement en interne beheersing rondom data gathering voor onderzoeksactiviteiten (inclusief information security en supplier management). De Research Data Coördinator rapporteert aan jou.

Lees de volledige vacaturetekst via de button heironder.

Vacature FAR Program Manager for Research Projects (Ned)


ENGLISH

Research Data Coordinator:

As Research Data Coordinator, you will implement the Data Gathering program. This means that you are responsible for the proper opening up and transfer of research data from the firms to the research teams. To this end, you are in daily contact with both the firms and the research teams to coordinate planning, status and to answer substantive questions. In addition, you will ensure the correct data transition, in cooperation with our partner CentERdata. The provision of data from public sources is an important service of FAR, you will be the one leading this. Our team of student associates will help you with this. As Research Data Coordinator you report to the Research Program Manager, with whom you also work closely.

You can read the full job description via the button below.

Vacancy FAR Research Data Coordinator


Program Manager for Research Projects:

As Program Manager for Research Projects at FAR, you will execute the strategy and day-to-day operations, particularly in the area of the research projects and data collection. This means being able to communicate clearly between the various stakeholders, such as the international research teams, the teams within the affiliated audit firms and our data service provider. This often involves complex processes and high expectations. In addition, you will implement policymaking, process and risk management, and internal control around data gathering for research activities (including information security and supplier management). The Research Data Coordinator will report to you.

You can read the full job description via the button below.

Vacature FAR Program Manager for Research Projects

Back to overview