Cookie preferences
Settings I agree

FARview #31: Christian Peters over leren in het accountantsberoep

2 February 2024

English Nederlands

Christian Peters, samen met Bart Dierynck en Kathryn Kadous, analyseerde meer dan 100 academische artikelen om antwoorden te vinden. Hun bevindingen zijn nu gebundeld in het artikel 'Learning in the auditing profession: A framework and future directions,' verschenen in Accounting, Organizations and Society.

In deze korte podcast vertelt Christian Peters (Nanyang Technological University Singapore) over de opzet van het artikel en schetst hij de belangrijkste take-aways.

Het raamwerk voor de analyse is gebaseerd op twee dimensies: (1) de locatie van het leren (tijdens de controleopdracht of buiten de controleopdracht); en (2) de rol van anderen in het leerproces (actief of passief).

Een boeiende conclusie is dat mentor-protegé-relaties het beste werken als ze informeel zijn. Mentoren spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van protegés, fungeren als rolmodellen en bieden sociale steun. Toch is het belangrijk dat deze mentorrelatie niet te lang duurt.

Christian deelt ook inzichten over prestatiebeoordeling, 'overconfidence', socialisatie, en het proces van 'ervaring-reflectie-conceptualisatie-experimenteren'.

Benieuwd naar de volledige bevindingen? Luister naar Christian in deze korte podcast! 🎧 Ook te vinden op Youtube https://lnkd.in/gR3c94RU en Soundcloud: https://lnkd.in/gtgAkwUd

🤔 Link naar het artikel: https://lnkd.in/gTi9atxj

Back to overview