Cookie preferences
Settings I agree
Papers
Author
Tags
Date
Items per page
Name Author Tags Date    
FAR Practice Note - Auditing: Lifelong learning (ENG)
Christian Peters PhD student Prof. dr. Bart Dierynck Prof. dr. Kathryn Kadous
Practice Notes - Practitioner's Notes
04-06-2021
Details
 

It is essential that auditors continuously learn. The need for continuous learning is fostered by the changing expectations from society and stakeholders, rapid technological developments, and the increasing complexity of information systems. Auditing regulators and oversight bodies are concerned that certain aspects of the auditing profession may form barriers to effective learning. To gain a better insight in how auditors can effectively learn, it is important to identify and distinguish the different learning processes in the auditing profession. Based on our recent literature review we differentiate between seven learning processes. In this FAR Practice Note, we highlight the most important insights from the academic literature for each learning process. Based on this, stakeholders can develop tools to facilitate auditor learning processes in practice.

Authors

Christian Peters PhD student
Prof. dr. Bart Dierynck
Prof. dr. Kathryn Kadous

Kathryn Kadous is the Schaefer Chaired Professor of Accounting and the Director and Associate Dean of the Ph.D. Program at Emory University's Goizueta Business School. She earned a PhD from the University of Illinois. Prior to that, she worked as an auditor and controller. Professor Kadous' research considers judgment and decision-making issues in auditing and accounting. Her current research is focused primarily on using psychology theory to improve auditor decision making and on identifying the antecedents of auditor skepticism. Professor Kadous' research has been published in The Accounting Review, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting Research, Organizational Behavior and Human Decision Processes, The Journal of Behavioral Finance, and Auditing: A Journal of Practice and Theory. 

Professor Kadous has served two terms as an editor for The Accounting Review and two terms as an editor for Auditing: A Journal of Practice & Theory. She serves on several editorial boards and has served on various research and publications related committees and tasks forces for the American Accounting Association (AAA) and the Auditing and Accounting, Behavior, and Organizations Sections of the AAA. She is currently Vice-President (Academic) of the Auditing Section of the American Accounting Association.

FAR Literature Review - Learning in the auditing profession: A framework and future directions
Christian Peters PhD student
Literature Reviews
04-06-2021
Details
 

Rapid changes in capital markets, expanded assurance models, and technological developments have increased the need for auditors to learn in the workplace. Drawing on literature in auditing and workplace learning, this paper develops the Auditor Learning Framework. Based on a general workplace learning framework by Jacobs and Park (2009), the Auditor Learning Framework distinguishes auditor learning processes along three dimensions: the location of learning, the extent of planning involved in the learning process, and the role of the supervisor. We review the auditing literature, classifying papers that directly or indirectly improve our knowledge of auditor learning into our framework to identify gaps in our understanding of the auditor learning processes. Our study provides a comprehensive view of auditor learning processes and provides suggestions for future research aimed at improving auditor learning.

Please click the link to the SSRN publication below.

Authors

Christian Peters PhD student
FAR Practice Note - Accountancy: Een leven lang leren (NL)
Christian Peters PhD student Prof. dr. Bart Dierynck Prof. dr. Kathryn Kadous
04-06-2021
Details
 

Het is essentieel dat accountants voortdurend leren. De noodzaak om continu te blijven leren neemt verder toe door de veranderende verwachtingen van maatschappij en stakeholders, snelle technologische evoluties en de toenemende complexiteit van informatiesystemen. Externe toezichthouders spreken echter de zorg uit dat bepaalde factoren het leren van accountants in de weg staan. Om een beter inzicht te krijgen in hoe accountants leren is het belangrijk om de verschillende leerprocessen in het accountantsberoep te onderscheiden. Op basis van recent literatuuronderzoek onderscheiden wij zeven leerprocessen. In deze FAR Practice Note lichten wij per leerproces de belangrijkste bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur toe. Op basis hiervan kunnen praktische handvatten worden ontwikkeld om deze leerprocessen te verbeteren.

Authors

Christian Peters PhD student
Prof. dr. Bart Dierynck
Prof. dr. Kathryn Kadous

Kathryn Kadous is the Schaefer Chaired Professor of Accounting and the Director and Associate Dean of the Ph.D. Program at Emory University's Goizueta Business School. She earned a PhD from the University of Illinois. Prior to that, she worked as an auditor and controller. Professor Kadous' research considers judgment and decision-making issues in auditing and accounting. Her current research is focused primarily on using psychology theory to improve auditor decision making and on identifying the antecedents of auditor skepticism. Professor Kadous' research has been published in The Accounting Review, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting Research, Organizational Behavior and Human Decision Processes, The Journal of Behavioral Finance, and Auditing: A Journal of Practice and Theory. 

Professor Kadous has served two terms as an editor for The Accounting Review and two terms as an editor for Auditing: A Journal of Practice & Theory. She serves on several editorial boards and has served on various research and publications related committees and tasks forces for the American Accounting Association (AAA) and the Auditing and Accounting, Behavior, and Organizations Sections of the AAA. She is currently Vice-President (Academic) of the Auditing Section of the American Accounting Association.

Professional paper: Hoe leren goed te leren?
Dr. Luc Quadackers
31-05-2021
Details
 

Accountantsorganisaties zijn druk bezig om de determinanten van controlekwaliteit te doorgronden en op basis daarvan hun beleid aan te scherpen. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van een kwaliteitsgeoriënteerde cultuur en het faciliteren van adequaat leergedrag. Recent onderzoek van Maastricht University verschaft hiervoor belangrijke inzichten. Uit de resultaten blijkt onder andere dat toon aan de top, infrastructuur, bedrijfscultuur en job resources het leergedrag in belangrijke mate beïnvloeden. Bijvoorbeeld: de mate waarin ruimte bestaat om verschillen van mening naar elkaar uit te spreken heeft invloed op de kwaliteit van het geleverde werk.

Authors

Dr. Luc Quadackers
FAR Literature Review - The measurement of audit quality in the Netherlands
WP Tjibbe Bosman RA MSc
Literature Reviews
14-04-2021
Details
 

This paper includes several recommendations and lessons learned from the data gathering efforts of the FAR to inform on the availability of audit quality data and measurement of potential AQIs in practice. This paper is also of interest to those audit practitioners managing and designing the quality control (monitoring) systems of audit firms, those involved in preparing the transparency reports, and policymakers and regulators in their considerations of AQI’s

Authors

WP Tjibbe Bosman RA MSc
FAR Practice Note - The measurement of audit quality in the Netherlands
WP Tjibbe Bosman RA MSc
Practice Notes - Practitioner's Notes
12-04-2021
Details
 

Several committees, institutions, and practitioners are currently working on defining appropriate, and reliable Audit Quality Indicators (AQIs). This project deliberates on a wide range of audit quality measures applied in international academic auditing research. 

Authors

WP Tjibbe Bosman RA MSc
Professional Paper: Fouten of Fraude (NL-version)
Dr. Luc Quadackers
Professional Papers
01-04-2021
Details
 

Een manager die fraudeert in de jaarrekening zal proberen zijn bedrog te verbergen. Als de accountant de bijbehorende afwijking ontdekt, wat zegt de manager dan om niet als fraudeur te worden bestempeld? Het meest waarschijnlijke scenario is dat de manager de afwijking zal presenteren als een onbewust gemaakte fout. En het is niet onwaarschijnlijk dat de accountant vervolgens akkoord gaat met deze verklaring, met alle gevolgen van dien. Oppassen dus.

Maar hoe krijgt een manager de accountant zover? Het antwoord ligt zo voor de hand, dat dit lange tijd is onderschat: de manager laat het liefst acties achterwege. 

De fout-verklaring van een manager is plausibeler als een transactie helemaal niet is geboekt (een omissie), ten opzichte van het verkeerd boeken van een transactie (een actie). De accountant zal een omissie dus eerder als een onopzettelijke fout zien dan als fraude.

‘Maar fouten komen toch veel vaker voor dan daadwerkelijke fraude?’, zal menigeen beweren. ‘Dat is toch een bekend statistisch gegeven?’ 

Recent onderzoek van Erin Hamilton en Jason Smith stelt juist deze aanname ter discussie. Zij onderzoeken of omissies van transacties een fraudemethode vormen die succesvol onder de radar van de accountant is gebleven.

Authors

Dr. Luc Quadackers
Professional Paper: Error or Fraud (ENG-version)
Dr. Luc Quadackers
Professional Papers
01-04-2021
Details
 

A manager who cheats on financial statements will try to hide his fraud. If the auditor discovers the associated misstatement, what does the manager say to avoid being labeled a fraudster? The most likely scenario is that the manager will present the deviation as a mistake that was made inadvertently. And it is not unlikely that the auditor will subsequently agree with this statement, with all its consequences. So be careful.

But how does a manager get the auditor to do so? The answer is so obvious that it has been underestimated for a long time: the manager prefers to omit rather than to make up a number.

A manager's error statement is more plausible if a transaction was ignored (an omission), compared to the incorrect entry of a transaction (an action). The auditor is, therefore, more likely to see an omission as an unintentional error than as a fraud.

But, statistics would support the idea that mistakes are much more common than actual fraud. Are these statistics wrong?

Recent research by Erin Hamilton and Jason Smith calls into question this very question. They investigate whether omissions of transactions are a fraud method that has successfully stayed under the (auditor's) radar.

Authors

Dr. Luc Quadackers
MAB summary of round table discussion on Audit Quality Indicators
Dr. Luc Quadackers
Other Publications
10-03-2021
Details
 

A roundtable meeting was held on January 25 on the search for suitable audit quality indicators, or AQIs. No fewer than four project groups of the 'Quartermasters' for the Future of Accountancy are currently working on the development of AQIs.

But does audit quality actually allow itself to be captured in AQIs? What place can they occupy in the assessment of quality? Are audit quality and AQIs the same for different stakeholders? And above all: how do AQIs fit into the bigger story of auditor and audit firm, for example in the transparency reports? All these questions were addressed during the roundtable discussion organized by the Monthly Journal of Accountancy and Business Economics (MAB) and the Foundation for Auditing Research.

Authors

Dr. Luc Quadackers
FAR Practice Note - "Can audit committee support improve auditors’ application of professional skepticism?”
Prof. Joseph Brazel Prof. dr. Anna Gold Dr. Justin Leiby Tammie Schaefer PhD
Practice Notes - Practitioner's Notes
03-03-2021
Details
 

Despite the recognized importance of professional skepticism, auditors’ failure to consistently exercise a sufficient level of professional skepticism continues to be a globally recognized issue. In this study, we seek to gain a better understanding of the role audit committees, who oversee the audit process and can help/aid in improving auditors’ application of skepticism. In a survey of audit practitioners, we found that: audit committee support varies substantially between audit engagements; audit committee support is multifaceted; and the support is often not conveyed to the lower-level members of the engagement team. Given our survey findings, we experimentally investigated whether and how audit committee support being explicitly conveyed to the entire engagement team (by either the partner or audit committee chair) impacts the skeptical judgments and actions of auditors.

We find that an expression of audit committee support conveyed explicitly by the audit partner can increase the skeptical actions of auditors, whereas such an expression of support by the audit committee chair does not. Our findings point to the crucial role audit partners can play in improving auditors’ application of professional skepticism.

Authors

Prof. Joseph Brazel
Prof. dr. Anna Gold

Anna Gold obtained her Ph.D. from the University of Amsterdam in 2004, worked as an assistant professor at Rotterdam School of Management, Erasmus University for six years and is currently professor at the Vrije Universiteit Amsterdam where she teaches Auditing at the BSc and MSc level, as well as PhD courses in Auditing and Experimental Methods. Anna’s research interests are in the judgment and decision-making area, primarily applied to the field of Auditing. Her research has focused on the impact of regulatory changes, on judgments and decisions of auditors and financial statement users. Her recent work focuses on how auditors and audit firms handle errors and whether varying the error management climate affects auditors’ error reporting willingness and audit firm learning. Anna’s work and her publications have appeared in a number of prestigious journals such as The Accounting Review, Accounting Horizons, Journal of Business Ethics, and International Journal of Auditing.

Dr. Justin Leiby

Associate Professor of Accountancy and Professor Ken Perry Faculty Fellow University of Illinois

Tammie Schaefer PhD

Tammie Schaefer is an Assistant Professor of Accounting at the University of Missouri – Kansas City where she teaches undergraduate and graduate courses in auditing and tax. Her research focuses on fraud detection, professional skepticism, nonfinancial measures, consultations, and judgment and decision-making in auditing and tax. Her research in these areas has led to publications in The Accounting Review and Contemporary Accounting Research. The Institute for Fraud Prevention, the Center for Audit Quality, KMPG, the International Association for Accounting Education and Research, the University of South Carolina, and the University of Missouri – Kansas City have all supplied her with grants to support her research. In 2013 Tammie received the American Accounting Association Auditing Section’s Best Ph.D. Student Paper Award for her dissertation. She is a member of the AICPA’s Accounting Doctoral Scholars (ADS) Program, and prior to obtaining her Ph.D., Tammie was an audit senior with PwC.

FAR Working Paper - Network Structure and Auditor Compensation: Evidence from a Bipartite Network
James Zhang PhD student Prof. dr. Reggy Hooghiemstra Dr. Dennis Veltrop Prof. dr. Floor Rink
Working Papers
24-02-2021
Details
 

This paper examines the relationship between the extent of knowledge flow during audit practice (measured by the local network clustering coefficient) and auditor compensation. We exploit a unique bipartite (i.e. two-mode) network composed of individual auditors assigned to different audit engagements from an audit firm for one full year to determine our local network clustering coefficient and auditor compensation data from this audit firm’s personnel records. Informed by social networks theory and determinants of wage in labor economics, we find a positive association between local network clustering and auditor compensation, which is both statistically and economically significant. Our results are robust to alternative measures of local network clustering coefficient, alternative explanations of structural holes and centrality, alternative linear specification and endogeneity concern. Furthermore, we find that this positive association may be primarily driven by seniors working on audit engagements. Overall, our results suggest that embeddedness within knowledge networks plays an important role for auditor compensation.

Authors

James Zhang PhD student
Prof. dr. Reggy Hooghiemstra

Reggy Hooghiemstra is a professor at the University of Groningen. He has published on a wide variety of topics including board processes, corporate governance, the role of culture in auditing and accounting, and impression management. His papers have appeared in both management (e.g., Journal of Management, Journal of Business Ethics) and accounting journals (e.g., Auditing: Journal of Practice and Theory, European Accounting Review). 

Dr. Dennis Veltrop

Dennis Veltrop is an assistant professor at the University of Groningen and holds a position as an economist at the research department at De Nederlandsche Bank. He is also co-founder of BoardResearch.org. His research focuses on corporate governance and board behavior in particular. His papers have appeared in corporate governance and management journals (e.g., Journal of Management, Journal of Management Studies, CorporateGovernance).

Prof. dr. Floor Rink
5th FAR International Conference booklet
Prof. dr. Wim Gijselaers Prof. dr. Anna Gold Tammie Schaefer PhD Prof. dr. Marshall Geiger Prof. dr. Jean Bédard Prof. dr. Alain Schatt
Conference Proceedings
27-01-2021
Details
 

The fifth annual FAR Conference was held on Monday June 22, 2020. As a result of the circumstances, the event took place in an online, Covid-19-proof setting. Still, almost 200 participants from all over the world registered for this virtual meeting. About 50 percent of these were academics.

The other 50 percent consisted of students, practitioners, regulators and government officials. This strengthens our belief that a broad group of stakeholders appreciates the work of our Foundation.

The theme of the conference was intentionally broad: ‘academic and practitioner insights into audit quality’. This theme seamlessly fits with FAR’s main purpose, which is facilitating knowledge development and knowledge dissemination concerning audit quality.

In this booklet, we proudly present the summaries of the five conference presentations. At the end of each article, a selection is included of three Q&A’s from the Q&A sessions that took place after each presentation.

We hope you will enjoy reading the summaries and viewing the presentations and Q&As, and we are looking forward to meeting you again, hopefully ‘in the flesh’, next late Spring 2021.

Authors

Prof. dr. Wim Gijselaers

Wim Gijselaers is full professor in educational research, in the School of Business and Economics at Maastricht University, the Netherlands. His research focuses on educational innovation in higher education, social determinants of team cognition and team performance, and judgment and decision making in management and accounting. His educational development work focused on the further development of Problem-Based Learning within Business Education. Next to teaching in the award-winning Master program Management of Learning, he teaches as visiting professor at the University of Bern (Switzerland) in a post-graduate program for Health Care Professionals. Wim is member of advisory boards of universities in Germany and Switzerland, and serves as chief-editor of the Springer Book Series Innovation and Change in Professional Education. Next, he is affiliated with the consulting firm Learning Miles (based in Helsinki). In this role he has presented workshops for Scandinavian-based companies on topics of Innovation and Change. He was co-founder and chair of the EDINEB network in the Nineties. Next, he was the founding editor of the Springer Book Series Educational Innovation in Economics and Business. He served positions as Program Director of International Business, and Associated Dean of Education. Currently he is chair of the department of Educational Research and Development, at the School of Business and Economics (Maastricht University). Several of his PhD’s received awards for their PhD Thesis, or papers presented at meetings of the American Educational Research Association, the Association for the Advancement of Computing in Education, and the EARLI Special Interest Group 14 “Learning and Professional Development”. Together with Professor Ann Vanstraelen he coordinates the GSBE research project "Culture, Ethics, and Leadership": https://www.maastrichtuniversity.nl/research/institutes/gsbe/gsbe-research.

Prof. dr. Anna Gold

Anna Gold obtained her Ph.D. from the University of Amsterdam in 2004, worked as an assistant professor at Rotterdam School of Management, Erasmus University for six years and is currently professor at the Vrije Universiteit Amsterdam where she teaches Auditing at the BSc and MSc level, as well as PhD courses in Auditing and Experimental Methods. Anna’s research interests are in the judgment and decision-making area, primarily applied to the field of Auditing. Her research has focused on the impact of regulatory changes, on judgments and decisions of auditors and financial statement users. Her recent work focuses on how auditors and audit firms handle errors and whether varying the error management climate affects auditors’ error reporting willingness and audit firm learning. Anna’s work and her publications have appeared in a number of prestigious journals such as The Accounting Review, Accounting Horizons, Journal of Business Ethics, and International Journal of Auditing.

Tammie Schaefer PhD

Tammie Schaefer is an Assistant Professor of Accounting at the University of Missouri – Kansas City where she teaches undergraduate and graduate courses in auditing and tax. Her research focuses on fraud detection, professional skepticism, nonfinancial measures, consultations, and judgment and decision-making in auditing and tax. Her research in these areas has led to publications in The Accounting Review and Contemporary Accounting Research. The Institute for Fraud Prevention, the Center for Audit Quality, KMPG, the International Association for Accounting Education and Research, the University of South Carolina, and the University of Missouri – Kansas City have all supplied her with grants to support her research. In 2013 Tammie received the American Accounting Association Auditing Section’s Best Ph.D. Student Paper Award for her dissertation. She is a member of the AICPA’s Accounting Doctoral Scholars (ADS) Program, and prior to obtaining her Ph.D., Tammie was an audit senior with PwC.

Prof. dr. Marshall Geiger

Marshall A. Geiger, Ph.D., CPA, is the CSX Chair in Management and Accounting and Professor of Accounting at the Robins School of Business, University of Richmond. Marshall has also been an honorary Professor of the Faculty of Business and Law at Deakin University in Australia.  He graduated from Penn State University in 1988 with his Ph.D. in accounting and has published over 75 articles, a research monograph, and a Chapter in a research reference book on numerous topics in accounting, auditing and accounting education. Marshall has been recognized as the most prolific accounting scholar among all accounting Ph.Ds graduating worldwide in 1988. He is a past Editor at Auditing: A Journal of Practice & Theory, and former Associate Editor at Accounting Horizons and holds appointments on five editorial review boards of scholarly journals in the US and internationally. Marshall has delivered over 60 educational and research seminars and programs on a broad range of topics in accounting and auditing to a wide range of participants, including audit practitioners, entrepreneurs, academics, lawyers and standard-setters.


Prof. dr. Jean Bédard

Jean Bédard is professor at Laval University in Québec City. 

His research covers various audit subject matters and research methods; spanning, for example, auditor expertise, audit committees and corporate governance, internal control systems, professional ethics, regulation of the accounting profession, auditor judgment, and auditor report, employing experimentation, interviewing, field work, and empirical archival methods. 

Prof. dr. Alain Schatt

Alain Schatt is Full Professor of Financial Accounting at HEC Lausanne, University of Lausanne.

Before joining HEC Lausanne, he has held different positions in academia. His research focuses on financial reporting, corporate governance and the audit market. In particular, he is interested in the consequences of specific regulations on audit quality and on the value of public firms.