Cookie preferences
Settings I agree

FARview #27 with Tjibbe Bosman

8 February 2023

English Nederlands
FARview #27 with Tjibbe Bosman

Een van de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang: maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole’ van de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep was het invoeren van een clawback-regeling voor partners bij OOB-accountantsorganisaties (maatregel 3.5). 

De meeste accountantsorganisaties die OOB’s controleren hebben inmiddels zo’n regeling ingevoerd voor hun equity partners. De aanname is dat dit leidt tot hogere controlekwaliteit.

Bosman vertelt in deze podcast over de achtergrond van de clawback-maatregel en wat de consequenties zijn van die maatregel. 

Uit de onderzoeksresultaten, gebaseerd op 77 procent van de wettelijke Nederlandse controles tussen 2010 en 2019, blijkt dat partner-clawback-clausules ertoe leiden dat partners minder (risicovolle) controlecliënten accepteren. Ook stijgt het inkomen van de partners, ter compensatie van het clawback-risico. Bovendien verstrekken partners minder goedkeurende controleverklaringen. Echter, de clawback-maatregel leidt niet tot het verminderen van de kans op fundamenteel foutherstel (het intrekken van de controleverklaring), tot het verminderen van winststuring of tot betere rapportage op het gebied van continuïteit.

De bevindingen stemmen tot nadenken over de vraag of clawbacks een efficiënte oplossing zijn voor het verbeteren van controlekwaliteit.

Link naar 'pitch' van deze podcast in het Nederlands:   

 • Pitch (Nederlands)  

Link to pitch of this podcast in English:   

 • Pitch (English) F...  

Voor meer informatie over het onderzoek van Tjibbe Bosman, zie:
2020B07 - The institutional context in and conditions under which auditors deliver quality

Voor vragen is Tjibbe te bereiken via: t.bosman@uva.nl

Back to overview